Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

20s

Makas

5600

Yarışmasısonuçları

9. doğru
İran
14. doğru
Avustralya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/zwvtnx