Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

28s

Makas

5440

Yarışmasısonuçları

2. doğru
Kenya
3. doğru
Güney Sudan
5. doğru
Moritanya
16. doğru
İspanya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/z8z3bl