Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

24s

Makas

5520

Yarışmasısonuçları

10. doğru
Kongo Cumhuriyeti
15. doğru
Haiti
16. doğru
Tanzanya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/z7zrn3