Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

21s

Makas

5580

Yarışmasısonuçları

12. doğru
Kiribati
17. doğru
Vatikan

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/yx0k8e