Ülke bayrakları testi

oturum
18 doğru
2 yanlış

Zaman

70s

Makas

4140

Yarışmasısonuçları

7. doğru
Kanada
10. yanlış
Belize
12. doğru
Türkiye
14. yanlış
Saint Kitts ve Nevis

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/ygbb6v