Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

40s

Makas

5200

Yarışmasısonuçları

10. doğru
Kırgızistan
16. doğru
İsviçre
20. doğru
Malavi

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/yffndj