Ülke bayrakları testi

oturum
17 doğru
3 yanlış

Zaman

106s

Makas

3298

Yarışmasısonuçları

1. doğru
Peru
19. doğru
Libya
20. yanlış
Namibya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/yc4x3n