Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

41s

Makas

5180

Yarışmasısonuçları

2. doğru
Brezilya
9. doğru
Estonya
14. doğru
Bolivya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/ybi1ri