Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

18s

Makas

5640

Yarışmasısonuçları

2. doğru
Lüksemburg
7. doğru
Grenada
16. doğru
Senegal
17. doğru
Brunei

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/xxg30t