Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

41s

Makas

5180

Yarışmasısonuçları

1. doğru
Andorra
9. doğru
Gabon
a) Sudan b) Suriye c) Benin d) Ürdün e) İtalya
f) Burundi g) Lesotho h) Gabon i) Bahreyn j) Nijer
11. doğru
Türkmenistan

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/xv9t2d