Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

20s

Makas

5600

Yarışmasısonuçları

7. doğru
Norveç
10. doğru
Bulgaristan
12. doğru
Kongo Cumhuriyeti
14. doğru
Nepal

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/x9qt0p