Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

23s

Makas

5540

Yarışmasısonuçları

10. doğru
Nijerya
16. doğru
Slovakya
18. doğru
Türkiye
19. doğru
Kanada

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/wzoqo7