Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

28s

Makas

5440

Yarışmasısonuçları

4. doğru
Liberya
15. doğru
Bolivya
17. doğru
Fas
18. doğru
Estonya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/wv88nd