Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

35s

Makas

5300

Yarışmasısonuçları

13. doğru
Tonga
14. doğru
Kiribati
15. doğru
İran
19. doğru
İsrail

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/wt9r22