Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

29s

Makas

5420

Yarışmasısonuçları

14. doğru
Niue
19. doğru
Belçika
20. doğru
Peru

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/wgrwis