Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

60s

Makas

4800

Yarışmasısonuçları

2. doğru
Portekiz
12. doğru
Libya
16. doğru
Estonya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/vy391f