Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

37s

Makas

5260

Yarışmasısonuçları

8. doğru
Arjantin
18. doğru
İsrail

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/vmmjhb