Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

23s

Makas

5540

Yarışmasısonuçları

6. doğru
Sudan
8. doğru
Nijerya
11. doğru
Lüksemburg
15. doğru
Sierra Leone

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/v0i4kp