Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

22s

Makas

5560

Yarışmasısonuçları

6. doğru
Somali
7. doğru
Kazakistan
9. doğru
Andorra
18. doğru
Azerbaycan

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/umzwyh