Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

22s

Makas

5560

Yarışmasısonuçları

10. doğru
Afganistan
11. doğru
Hindistan
12. doğru
Tayland

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/uf092g