Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

22s

Makas

5560

Yarışmasısonuçları

9. doğru
Guatemala
14. doğru
Fiji
19. doğru
Barbados

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/ticz4d