Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

22s

Makas

5560

Yarışmasısonuçları

6. doğru
Paraguay
9. doğru
Samoa
12. doğru
Vatikan
15. doğru
Türkmenistan

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/t8ieab