Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

34s

Makas

5320

Yarışmasısonuçları

6. doğru
Belize
10. doğru
Malavi
14. doğru
Paraguay
16. doğru
Vatikan

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/t4he1c