Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

23s

Makas

5540

Yarışmasısonuçları

9. doğru
Şili
18. doğru
Kamerun

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/sradfs