Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

21s

Makas

5580

Yarışmasısonuçları

7. doğru
İspanya
10. doğru
Georgia

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/rvywsx