Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

32s

Makas

5360

Yarışmasısonuçları

7. doğru
Finlandiya
10. doğru
Gana
11. doğru
İrlanda
13. doğru
Vatikan
17. doğru
Danimarka

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/ru8fos