Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

24s

Makas

5520

Yarışmasısonuçları

2. doğru
Togo
8. doğru
Moğolistan
11. doğru
Şili
20. doğru
Myanmar

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/rfph0k