Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

68s

Makas

4640

Yarışmasısonuçları

10. doğru
Somali
14. doğru
Angola
16. doğru
Barbados
18. doğru
Brunei
19. doğru
Benin

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/rcgp2d