Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

84s

Makas

4320

Yarışmasısonuçları

2. doğru
Finlandiya
16. doğru
Karadağ
17. doğru
Myanmar

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/rburgt