Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

33s

Makas

5340

Yarışmasısonuçları

11. doğru
Nauru
18. doğru
Suriye

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/qonfzt