Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

22s

Makas

5560

Yarışmasısonuçları

6. doğru
Togo
9. doğru
Malavi
14. doğru
Singapur
15. doğru
Somali

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/q6i4od