Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

29s

Makas

5420

Yarışmasısonuçları

1. doğru
Lübnan
15. doğru
Kazakistan
20. doğru
Uruguay

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/pwpzgy