Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

20s

Makas

5600

Yarışmasısonuçları

3. doğru
Liberya
4. doğru
Guyana
9. doğru
Surinam
10. doğru
Myanmar
19. doğru
Türkmenistan

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/peze1q