Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

41s

Makas

5180

Yarışmasısonuçları

4. doğru
Katar
14. doğru
İspanya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/nyhk5h