Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

18s

Makas

5640

Yarışmasısonuçları

20. doğru
Doğu Timor

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/mogrcy