Ülke bayrakları testi

oturum
17 doğru
3 yanlış

Zaman

51s

Makas

4233

Yarışmasısonuçları

1. doğru
Slovenya
11. yanlış
Samoa
14. doğru
Azerbaycan
18. yanlış
Dominika
19. doğru
Gana

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/m42d7z