Ülke bayrakları testi

oturum
17 doğru
3 yanlış

Zaman

73s

Makas

3859

Yarışmasısonuçları

8. doğru
Togo
14. yanlış
Belize
16. doğru
Makedonya
17. doğru
Singapur
20. doğru
Vatikan

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/lzietn