Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

35s

Makas

5300

Yarışmasısonuçları

3. doğru
Gine
4. doğru
Senegal
7. doğru
Mauritius

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/lyw1b7