Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

24s

Makas

5520

Yarışmasısonuçları

4. doğru
Sierra Leone
17. doğru
Bhutan

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/lq0as0