Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

31s

Makas

5380

Yarışmasısonuçları

12. doğru
Makedonya
15. doğru
Mikronezya
17. doğru
Venezuela

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/l95395