Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

30s

Makas

5400

Yarışmasısonuçları

1. doğru
Gabon
2. doğru
Mozambik
6. doğru
Hırvatistan
12. doğru
Gine
13. doğru
Bolivya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/ko98pu