Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

55s

Makas

4900

Yarışmasısonuçları

17. doğru
Gambiya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/kbf61a