Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

23s

Makas

5540

Yarışmasısonuçları

8. doğru
Bulgaristan
17. doğru
Gambiya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/k9j6c0