Ülke bayrakları testi

oturum
11 doğru
9 yanlış

Zaman

178s

Makas

1342

Yarışmasısonuçları

2. doğru
Slovakya
4. yanlış
Monako
15. yanlış
Mozambik
16. doğru
İrlanda
19. yanlış
Laos

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/js50cm