Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

32s

Makas

5360

Yarışmasısonuçları

3. doğru
Zimbabve
10. doğru
İtalya
15. doğru
Romanya
18. doğru
İran
a) İran b) Uganda c) Brunei d) Şili e) Letonya
f) Tonga g) Fransa h) Çad i) Svaziland j) Senegal

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/jlkrhg