Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

22s

Makas

5560

Yarışmasısonuçları

5. doğru
Yeni Zelanda
16. doğru
Ukrayna
18. doğru
Nijer
20. doğru
Avusturya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/j0711u