Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

19s

Makas

5620

Yarışmasısonuçları

1. doğru
Tuvalu
6. doğru
Senegal
7. doğru
Afganistan
11. doğru
Küba
16. doğru
Ukrayna

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/izup0k