Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

44s

Makas

5120

Yarışmasısonuçları

14. doğru
Kosova
15. doğru
El Salvador
18. doğru
Svaziland

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/i7clst