Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

28s

Makas

5440

Yarışmasısonuçları

5. doğru
Gana
8. doğru
Malta
10. doğru
Rusya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/hffl60