Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

20s

Makas

5600

Yarışmasısonuçları

4. doğru
Türkiye
5. doğru
Surinam
6. doğru
Mısır

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/h5fxwu